| ویکی پدیا فارسی

خاله پری رفته رو اعصاب چرا نمیاد نمیدونم اما درست 4 روزه حس پری رو دارم 

شب حساب میکردم روز 14 هم درست میافته 28 ابان ینی 2 روز مونده ب اربعین 

شوهر پاسپورتشو فرستاده تهران تا باباش ویزاشو حل کنه ینی بیا دیر اومدن خاله پری احتمالن شوهر نتونه بره 

--------------------------------------------

هر چی باشه مصلحت خدائی