| ویکی پدیا فارسی

رفتم دکتر گفتش میخای اینماه ای یو ای کنم راضی نشدم ازش خاستم ماه بعد انجام بده تا اینماه شوهر قرص تقویتی ک دکتر تجویز کرده رو بخوره 

هه هه هه داروی شوهر ۱۹۰ تومن چن ورق قرص اونم ازاد 

دکترم منو نوشت برا ازمایش فردا صب قراره ناشتا ازمایش بدم

 

خدایا خودت کمک کن 

تو مسیر راه با شوهر همش از بچه میحرفیدیم اینکه دکتر گفت احتمال داره دو قلو هم بشع و من تو دلم ذوق میکردم  

از خدا میخام تو اینماه عزیز کمکمون کنه زورکی نمیخام ازش بهم بچه بده اما خودش میدونه ک دلم میخاد خب گناه دارم 

خدایا کمکمون کن